14 – Analýza provozu

 
 

 

Jakmile svůj web uvedete do chodu, budete na něm možná chtít analyzovat provoz.

Co se naučíte:

V této kapitole budou představeny následující funkce programování pomocí technologie ASP.NET:

 

 

Sledování (analýza) informací o návštěvnících

Analýza je obecný termín označující technologie, které měří provoz na webu za účelem pochopení toho, jak uživatelé web používají. K dispozici je mnoho analytických služeb, včetně služeb společností Google, Yahoo, StatCounter a dalších.

Analýza funguje tak, že si u poskytovatele analytických služeb zřídíte účet, v rámci něhož zaregistrujete web, který chcete sledovat. Poskytovatel vám pošle kód JavaScript obsahující ID vašeho účtu. Tento kód JavaScript přidáte do těch stránek webu, které chcete sledovat. (Tento kód je obvykle přidán do zápatí nebo do stránky s rozložením nebo do jiného kódu značkovacího jazyka, který se vyskytuje na všech stránkách webu.) Když si uživatel vyžádá stránku obsahující tento kód JavaScript, kód odešle informace o aktuální stránce poskytovateli analytických služeb, který zaznamená různé podrobnosti o stránce.

Až si budete chtít prohlédnout statistiku webu, přihlásíte se k webu poskytovatele analytických služeb. Můžete si pak pro svůj web prohlédnout celou řadu sestav, například:

ASP.NET zahrnuje několik pomocných metod, Analytics.GetGoogleHtml (Analýza.Získat kód HTML služby Google), Analytics.GetYahooHtml (Analýza.Získat kód HTML služby Yahoo) a Analytics.GetStatCounterHtml (Analýza.Získat kód HTML služby StatCounter), usnadňujících správu kódu JavaScript, který slouží pro účely analýzy. Nemusíte uvažovat nad tím, jak a kam byste kód JavaScript měli vložit. Stačí vám přidat do stránky pomocnou třídu (helper). Název vašeho účtu je jediná informace, kterou musíte poskytnout. (Pro službu StatCounter musíte poskytnout také několik dalších hodnot.)

V rámci tohoto postupu vytvoříme stránku s rozložením, která používá pomocnou metodu GetGoogleHtml (Získat kód HTML služby Google). Pokud už máte účet u jiného poskytovatele analytických služeb, můžete použít tento účet.

Poznámka   Při vytvoření účtu analytické služby je zaregistrována adresa URL webu, který chcete sledovat. Pokud vše testujete na svém místním počítači, nebude sledován skutečný provoz (veškerý provoz pochází od vás), a proto nebudete moci zaznamenávat a prohlížet statistické údaje o vašem webu. Tento postup ale ukazuje, jak do stránky přidat pomocnou třídu Analytics (Analýza). Až svůj web publikujete, bude veřejně přístupný web odesílat informace vašemu poskytovateli analytických služeb.
 1. Pokud jste ji ještě nepřidali, přidejte na svůj web knihovnu pomocných webových tříd ASP.NET tak, jak popisuje kapitola 1 – Začínáme se sadou WebMatrix a webovými stránkami ASP.NET.
 2. Vytvořte účet služby Google Analytics a poznamenejte si název účtu.
 3. Vytvořte stránku s rozložením s názvem Analytics.cshtml a přidejte do ní následující kód značkovacího jazyka:
  <!DOCTYPE html> 
  <html> 
    <head> 
      <title>Analytics Test</title> 
    </head> 
    <body> 
      <h1>Analytics Test Page</h1> 
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
      sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. </p> 
      <div id="footer"> 
        © 2010 MySite 
      </div> 
      @Analytics.GetGoogleHtml("myaccount") 
    </body> 
  </html>
  Poznámka   Volání metody pomocné třídy Analytics (Analýza) musíte umístit do těla webové stránky (před značku </body>). Jinak prohlížeč skript neprovede.

  Pokud používáte jiného poskytovatele analytických služeb, použijte místo toho jednu z následujících metod pomocné třídy Analytics.

 4. Text myaccount (můj účet) nahraďte názvem účtu vytvořeného v kroku 1.
 5. Spusťte stránku v prohlížeči. (Před jejím spuštěním ověřte, zda je stránka vybrána v pracovním prostředí Files – Soubory.)
 6. V prohlížeči si otevřete zdrojový kód stránky. Uvidíte vygenerovaný kód analytické služby:
  <!DOCTYPE html> 
  <html> 
    <head> 
      <title>Analytics Test</title> 
    </head> 
    <body> 
      <h1>Analytics Test Page</h1> 
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
      sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p> 
      <div id="footer"> 
        © 2010 MySite 
      </div> 
      <script type="text/javascript"> 
        var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); 
        document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); 
      </script> 
      <script type="text/javascript"> 
        try{ 
        var pageTracker = _gat._getTracker("myaccount"); 
        pageTracker._trackPageview(); 
        } catch(err) {} 
      </script> 
    </body> 
  </html>
 7. Přihlaste se k webu služby Google Analytics a prohlédněte si statistiku vašeho webu. Pokud jste stránku spustili na veřejně přístupném webu, uvidíte záznam o vaší návštěvě stránky.