12 – Přidání vyhledávání na web

 
 

 

Tato kapitola vysvětluje, jak přidat možnost vyhledávání na webu pomocí vyhledávacího webu Bing.

Co se naučíte:

V této kapitole budou představeny následující funkce technologie ASP.NET:

 

 

Vyhledávání z vašeho webu

Když přidáte možnost prohledávat web přímo z vašeho webu, můžete zahrnout výsledky vyhledávání na Internetu bez nutnosti opustit váš web. Přidat vyhledávání na web je užitečné z následujících důvodů:

Vyhledávání na svůj web můžete přidat s využitím pomocné třídy Bing. Volitelně můžete zadat adresu URL webu, na kterém chcete vyhledávat. Pomocná třída Bing vykreslí textové pole, do kterého uživatelé mohou zadat hledaný termín.

Vyhledávání je možné nakonfigurovat dvěma způsoby: pomocí „jednoduché“ možnosti nebo „pokročilé“ možnosti. Při použití jednoduché možnosti pomocná třída vykreslí pole obsahující ikonu vyhledávacího webu Bing, na kterou uživatelé mohou kliknout pro spuštění vyhledávání:

ch12_Search-01

Pokud jste pro vyhledávání zadali konkrétní web, pomocná třída vykreslí také přepínače, pomocí kterých uživatelé mohou určit, zda chtějí vyhledávat pouze na zadaném webu nebo na Internetu obecně. Když uživatelé odešlou vyhledávaný termín, při využití jednoduché možnosti je vyhledávání pouze přesměrováno na vyhledávací web Bing (http://bing.com). Výsledky jsou zobrazeny v novém okně prohlížeče, jako by uživatel vyhledávaný termín zadal na domovské stránce vyhledávacího webu Bing:

ch12_Search-02

Při použití pokročilé možnosti je vykresleno vyhledávací pole bez přepínačů. Místo přesměrování na vyhledávací web Bing pomocná třída získá výsledky vyhledávání, které poté zformátuje a zobrazí přímo na stránce:

ch12_Search-03

Můžete určit možnosti formátování výsledků vyhledávání. Stejně jako u jednoduché možnosti, pokud pro vyhledávání zadáte konkrétní web, jsou ve výsledcích zobrazeny karty (pro konkrétní web a pro web obecně), aby uživatelé mohli přecházet mezi vyhledáváním na konkrétním webu a obecným vyhledáváním na Internetu.

V rámci tohoto postupu vytvoříme webovou stránku, která ukazuje použití jednoduché i pokročilé možnosti.

 1. Vytvořte nový web.
 2. Pokud jste ji ještě nepřidali, přidejte na svůj web knihovnu pomocných webových tříd ASP.NET tak, jak popisuje kapitola 1 – Začínáme se sadou WebMatrix a webovými stránkami ASP.NET.
 3. Vytvořte novou stránku s názvem Search.cshtml a přidejte do ní následující kód značkovacího jazyka:
  @{ 
      Bing.SiteUrl = "www.asp.net"; 
      Bing.SiteTitle = "ASP.NET Custom Search"; 
  } 
  <!DOCTYPE html> 
  <html> 
      <head> 
          <title>Custom Bing Search Box</title> 
      </head> 
      <body> 
   
      <div> 
         <h1>Simple Search</h1> 
         <p>The simple option displays results by opening a new browser window that shows the Bing home page.</p> 
         Search the ASP.NET site: <br/> 
         @Bing.SearchBox() 
      </div> 
   
      <div> 
         <h1>Advanced Search Option</h1> 
         <p>The advanced option shows search results directly in this page. You can specify options to format the results.</p> 
          Search the ASP.NET site: <br/> 
          @Bing.AdvancedSearchBox( 
              boxWidth: "300px", 
              resultWidth: 600, 
              resultHeight: 900, 
              themeColor: "Green", 
              locale: "en-US") 
          </div> 
      </body> 
  </html>

  V kódu je dvakrát volána pomocná třída Bing. Poprvé s použitím metody SearchBox (Vyhledávací pole) – „jednoduchá" možnost – a podruhé s použitím metody AdvancedSearchBox (Pokročilé vyhledávací pole) – „pokročilá“ možnost. V obou metodách volitelný parametr siteUrl (adresa URL webu) umožňuje určit web pro vyhledávání. (Pokud adresu URL neuvedete, vyhledávací web prostě zobrazí výsledky vyhledávání na celém webu.) V tomto případě chceme vyhledávat na webu www.asp.net. Pokud byste chtěli vyhledávat na svém vlastním webu, nahradili byste adresu www.asp.net příslušnou adresou URL.

  V metodě AdvancedSearchBox (Pokročilé vyhledávací pole) slouží parametr siteName (název webu) pro zobrazení názvu webu, na kterém jsou výsledky vyhledávány, v podokně vyhledávání. Velikost vyhledávacího pole je nastavena pomocí parametru boxWidth (šířka pole). Velikost podokna s výsledky můžete nastavit pomocí parametrů resultWidth (šířka výsledků) a  resultHeight (výška výsledků) a barvu podokna s výsledky můžete určit nastavením parametru themeColor (barva motivu). Můžete také určit jazyk, který pomocná třída (helper) použije pro zobrazení uživatelského rozhraní vyhledávání a výsledků, nastavením parametru locale (národní prostředí). Více informací o přizpůsobení vyhledávání pomocí vyhledávacího webu Bing, včetně možností barev motivu, které lze určit v parametru themeColor (barva motivu), najdete v dokumentaci vyhledávacího pole Bing.

  Národní prostředí je určeno pomocí termínu sestávajícího ze dvou částí, například en-US (angličtina, USA), en-GB (angličtina, Velká Británie), es-MX (španělština, Mexiko), fr-CA (francouzština, Kanada) atd. Seznam těchto termínů najdete, když na webu vyhledáte text „locale codes“ (kódy národních prostředí).

  Poznámka   Národní prostředí se vztahuje na zemi/oblast a jazyk, které pomocná třída použije při zobrazení uživatelského rozhraní a výsledků. Neurčuje, že výsledky vyhledávání mají zahrnovat pouze stránky v určitém jazyce.
 4. Spusťte stránku Search.cshtml v prohlížeči. (Před jejím spuštěním ověřte, zda je stránka vybrána v pracovním prostředí Files – Soubory.)
 5. Zadejte hledaný termín do pole pro „jednoduché“ vyhledávání a poté klikněte na tlačítko ch12_Search-04. Výsledky budou zobrazeny v novém okně prohlížeče.
 6. Zadejte hledaný termín do pole pro „pokročilé“ vyhledávání. Na stránce bude zobrazeno podokno s výsledky vyhledávání.
  Poznámka   Aby pomocná třída Bing mohla vrátit výsledky, je nezbytné, aby web, na kterém vyhledáváte, byl veřejně přístupný a jeho obsah již byl dříve prohledán vyhledávácím webem Bing. Pokud jste přidali pole Search this site (Vyhledat na tomto webu) a nakonfigurovali pomocnou třídu Bing, aby vyhledávala na vašem vlastním webu, nebudete moci vyhledávání otestovat, dokud web nebude veřejně přístupný dostatečně dlouho, aby ho vyhledávací weby stačily najít. Jinými slovy, nebudete moci otestovat funkce vyhledávání přímo v prostředí WebMatrix.

Další materiály

Přizpůsobení webu pro optimalizace vyhledávací služby

Tabulka ID národních prostředí (LCID)

Referenční příručka pro webové stránky ASP.NET se syntaxí Razor

Dokumentace rozhraní API vyhledávacího webu Bing

Dokumentace pro pole vyhledávácího webu Bing